Phát triển bản thân là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và hình ảnh bản thân, phát triển tài năng và khả năng, tích lũy tài sản và sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sáng tỏ những ước mơ và hoài bão. Khái niệm này không chỉ dừng lại ở phát triển bản thân mà nó còn bao gồm các hoạt động chính thức và không chính thức để phát triển người khác trong những vai trò như thầy giáo, hướng dẫn viên, tư vấn viên, quản lý, huấn luyện viên. Nói cho cung, phát triển bản thân diễn ra trong bối cảnh thể chế, nó liên quan tới phương pháp, chương trình, công cụ, kỹ thuật và hệ thống đánh giá nhằm hỗ trợ con người phát triển ở mức độ cá nhân trong các tổ chức.

Ở mức độ cá nhân, phát triển bản thân bao gồm các hoạt động sau đây:

  • Nâng cao kiến thức (Knowledge)
  • Nâng cao nhận thức về bản thân (Self-awareness, DISC, EQ)
  • Phát triển sức mạnh và tài năng
  • Phát triển tinh thần
  • Phát hiện và bồi dưỡng khả năng (Multi-intelligence)
  • Phát triển sự nghiệp
  • Nâng cao sức khỏe (physical health – Australian Health Products)
  • Thực hiện ước mơ (Vision/dream)
  • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển cá nhân (Personal Development Plan)

Khái niệm này có thể hiểu rộng hơn phát triển cá nhân: phát triển cá nhân cũng bao gồm phát triển cho người khác. Điều này diễn ra qua nhiều vai trò như thầy giáo, tư vấn viên, cho dù thông qua khả năng cá nhân (như kỹ năng của những người lãnh đạo cụ thể để phát triển tiềm năng của người lao động) hoặc dịch vụ chuyên nghiệp (như đào tạo, đánh giá hoặc huấn luyện). Ngoài phát triển bản thân và phát triển cho người khác, phát triển cá nhân còn là một lĩnh vực thực hành và nghiên cứu. Khi là một lĩnh vực thực hành nên nó có phương pháp phát triển bản thân, chương trình học, hệ thống đánh giá, công cụ và kỹ thuật. Khi là một lĩnh vực nghiên cứu, phát triển bản thân ngày càng xuất hiện nhiều trên các báo khoa học, chương trinhn cao học, báo chuyên ngành quản lý và sách kinh doanh. Mọi loại hình phát triển, cho dù là kinh tế, chính trị, tổ chức hay cá nhân – đều cần một khuôn khỏ để biết liệu đã có thay đổi nào diễn ra chưa. Trong lĩnh vực phát triển bản thân, một người có thể đánh giá được điều này, nhưng để giám sát chéo một cách khách quan cần sử dụng những tiêu chí đánh giá. Khung đánh giá phát triển cá nhân đặt ra những mục tiêu cần đạt được, phương pháp và đánh giá quá trình, những mốc xác định cùng với tiến trình phát triển và hệ thống phản hồi cung cấp thông tin về những thay đổi diễn ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.