SỨ MỆNH:

GIÚP 100,000 CÁ NHÂN  SỐNG HẠNH PHÚC HƠN QUA CHƯƠNG TRÌNH COACHING 1:1 VỀ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN DỰA TRÊN CHU TRÌNH HỌC TẬP ULBAP 

1. BỐN MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA UNESCO (4 UNESCO PILLARS OF LEARNING)

2.HỌC TẬP SUỐT ĐỜI (LIFE LONG LEARNING)

3. HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH (DEEP LEARNING/BLOOM’S TAXONOMY)

4.CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TRÁCH NHIỆM/ĐÔI BẠN HỌC TẬP (ACCOUNTABILITY PARTNER PROGRAM)

5. CHU TRÌNH CẢI TIẾN PDCA (PDCA CYCLE)

NHẰM GIÚP HỌC VIÊN NHỚ, HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC MÌNH ĐÃ ĐƯỢC HỌC/CHIA SẺ VÀO VIỆC HỌC TẬP, CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG MỘT CÁCH HIỆU QUẢ.

 8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA AFIS:

1.CHO LÀ NHẬN (GIVERS GAIN)

2.HỌC TẬP SUỐT ĐỜI (LIFELONG LEARNING- LLL)

3.THÁI ĐỘ TÍCH CỰC (POSITIVE ATTITUDE)

4.CAM KẾT (COMMITMENT)

5.TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ACCOUNTABILITY)

6.LÒNG BIẾT ƠN (GRATITUDE

7.SỰ KIÊN TRÌ (PERSISTENCE)

8. TINH THẦN KỶ LUẬT (DISCIPLINE)

 NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TRÁCH NHIỆM – ACCOUNTABILITY PARTNER

Source 1 (V)

Source 2 (E)

Source 3 (video E)

TIẾNG ANH LỚP 10 – FRIENDS GLOBAL

STUDENT BOOK AUDIO

TEACHING RESOURCES

ĐƯỜNG CONG QUÊN TRONG HỌC TẬP – FORGETING CURVE

 

 

 THÁP HỌC TẬP -THE LEARNING PYRAMID 

 

 

7 ĐỘNG LỰC CỦA CON NGƯỜI – 7 TYPES OF MOTIVATORS

Tham khảo 1 (V)

 

 

STOICISM – CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ

 

 HUMAN ENERGY – NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI

 

 80/20 RULE – QUY TẮC 80/20

 

7 HABITS OF EFFECTIVE PEOPLE – 7 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT

Source 1 (V)

 

 ASK MODEL – MÔ HÌNH NĂNG LỰC ASK

VÙNG THOẢI MÁI – COMFORT ZONE

 

ABOVE THE LINE OR BELOW THE LINE – ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI

 

5 ĐIỂM CHẾT TRONG TEAMWORK 

HORMONE HẠNH PHÚC – HAPPINESS HORMONES

 

PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT- QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

 

MASLOW’S HIERARCHY OF NEEDS – THÁP NHU CẦU MASLOW

 

SUY NGHĨ TÍCH CỰC

Ref 1

 

NGŨ ĐỘC KHỔ ĐAU/PHIỀN NÃO

 

BẢN ĐỒ CÁC TẦNG NHẬN THỨC – MAP OF CONCIOUSNESS LEVELS

 

TƯ DUY CẦU TIẾN  VÀ TƯ DUY  BẢO THỦ – GROWTH MINDSET AND FIXED MINDSET

 

THANG GIÁ TRỊ – VALUE LADDER

 

G.I.F.T

 

NÃO TRÁI – NÃO PHẢI – LEFT BRAIN & RIGH BRAIN

 

TRÍ TUỆ XÃ HỘI – SOCIAL INTELLIGENCE

 

SÁU TÀI KHOẢN “TÀI SẢN”- 6 ASSET ACCOUNTS

 

 Quy trình VCP CÙA BNI

  1. HIỆN DIỆN (VISIBILITY)
  2. UY TÍNH (CREDIBILITY)
  3. LỢI NHUẬN (PROFITABILITY)

 Mô hình GROW -GROW Model

 

 BIỂU ĐỒ GRANT – BIỄU ĐỒ GRANTT

 

 KAIZEN

 

KIM TỨ ĐỒ – THE CASHFLOW QUADRANTS

 

 

7 NẤC THANG KHÁCH HÀNG – THE LADDER OF LOYALTY

 

 

LÒNG BIẾT ƠN – GRATITUDE

 

 

R.A.S – RETICULAR ACTIVATING SYSTEM

 

 

LUẬT HẤP DẪN – The Law of Attraction

 

 

THÔNG MINH CẢM XÚC – EMOTIONAL QUOTIENT (EQ)

 

 

TẠI SAO HỌC MÔN SỬ?

“Học Sử là để hiểu về quá khứ, ứng xử hợp lý ở hiện tại và vững tin ở tương lai”…

TẠI SAO PHẢI HỌC VĂN?

  1. “Học văn giúp ta sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cũng như trong sinh hoạt, làm việc.”
  2. “Văn là người. Học văn là để học làm người. Loài người hơn muôn loài ở chỗ có cảm xúc, biết yêu thương cái đẹp, ghét chê cái xấu, cảm thông chia sẻ, biết rơi lệ trước nỗi đau, biết cười trong cuộc sống.”

 

 

 

TẠI SAO NÊN HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC?

 

 

KHỔ ĐẾ?

 

 

NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TRÁCH NHIỆM – ACCOUNTABILITY PARTNER

Nguồn tham khảo 1 (V)

Nguồn tham khảo 2 (E)

 

 

JACK CANFIELD VIDEO COLLECTION

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4: GRATITUDE

 

22 việc Nhà huấn luyện doanh nghiệp giúp bạn thành công

Tham khảo 1 (tiếng Việt)

Giới thiệu về AFIS

AFIS là một sản phẩm của Tổ hợp dịch vụ với mong muốn
“GIÚP giúp1,000,0000 khách hàng TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ, giúp doanh nghiệp hoạt động HIỆU QUẢ và THÀNH CÔNG HƠN; CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH SỐNG HẠNH PHÚC HƠN”.
 
Mô hình học tập mà AFIS áp dụng là “lấy người học làm trung tâm – Learner-centered approach.
 
AFIS hợp tác với các CHUYÊN GIA giáo dục và đào tạo, nhà huấn luyện, các nhà tâm lý học… nhiều kinh nghiệm trong nước và quốc tế