“Chủ nghĩa khắc kỹ là triết học của đời sống hằng ngày, có nghĩa là nó rât gần gũi, rất dễ hiểu và có tính ứng dụng cao nếu bạn kiên trì thực hành.”

Chủ nghĩa khắc kỷ là 1 dạng triết học để ta kiểm soát và quản lý bản thân.

Mục tiêu của khắc kỷ là làm sao để đạt được sự bình thản, sự bình tĩnh, bình an hay là trạng thái an nhiên.

Làm thế nào áp dụng chủ nghĩa khắt kỷ, giúp chúng ta đạt được sự bình thản, bình an hay an nhiên?

Bạn cảm thấy không bình an là do nhiều sự xáo trộn, hỗn loạn giận dỗi, bi kịch trong cuộc sống, hãy áp dụng các kỹ thuật trong chủ nghĩa khắt kỷ để giúp bạn có cuộc sống bình an.

(Trích: Chủ nghĩa khắc kỷ của youtube web5ngay)